У статті наведено результати дослідження антимікробних властивостей вітчизняного генеричного лікарського антисептичного препарату “Декаметоксин®” (ДКМ®) щодо музейних (S. aureus ATCC 25923 E. coli M-17, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, B. subtilis ATCC 6632) та клінічних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів (S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans). Протимікробні властивості вивчали на двох генериках порівняно з патентованим оригінальним препаратом “Декаметоксин®”. Музейні та клінічні штами мали типові біологічні властивості. Встановлено, що субстанції ДКМ® мікробоцидно діяли на стафілококи, ентерококи, кишкову паличку та Candida albicans із помітною перевагою патентованого взірця субстанції ДКМ®. Лікарські антисептичні препарати “Аурідексан”, “Горостен®”, “Декасан®”, “Септефрил”, що містять генеричну субстанцію ДКМ® (1*), також мали високий мікробоцидний вплив на антибіотикорезистентні клінічні штами стафілококів (р<0,001–0,05).

У сучасних лікувальних закладах широко застосовують антисептичні засоби в системі протимікробних заходів, які складають основу профілактики і лікування інфекційних хвороб. Антисептичні засоби – це синтетичні лікарські форми, які містять протимікробні речовини або їх поєднання. Декаметоксин® (ДКМ®) є сучасним антисептичним лікарським засобом, який відповідає основним вимогам, необхідним для використання в медичній практиці. Декаметоксин® представлений на фармацевтичному ринку в різних лікарських формах, до яких разом з активною діючою речовиною входять допоміжні компоненти. Лікарські антисептичні препарати, їх лікарські форми, що містять однакову активну речовину, але синтезуються різними підприємствами із завершення патентного захисту, називають препаратами-генериками. Лікарі широко використовують генеричний препарат “Декаметоксин®” у різних лікарських формах для лікування і профілактики хвороб мікробної етіології [1–4].

За умови біоеквівалентності генеричного антисептичного препарату, порівняно з оригінальним, використання генериків у медичній практиці дозволяє значно знизити витрати на лікування пацієнтів з інфекційними захворюваннями, зберігаючи при цьому високу ефективність етіотропного лікування. За наявності на фармацевтичному вітчизняному ринку антимікробних генеричних лікарських препаратів із вмістом ДКМ® необхідне всебічне порівняльне дослідження його специфічної протимікробної дії та фармакологічних властивостей [5, 6]. Метою роботи було дослідити антимікробні властивості генеричних субстанцій декаметоксину® на музейних і клінічних штамах мікроорганізмів.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Використовували патентовану субстанцію декаметоксину® (ПС*) і дві генеричних субстанції ДКМ® (1* – дослідного виробництва Інституту органічної хімії Національної академії наук України; 2** – ТОВ “Фармхім”, м. Шостка, Україна). Досліди виконували на S. aureus ATCC 25923 E. coli M-17, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, B. subtilis ATCC 6632, одержаних із музею живих культур Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України. Відомо, що ефективність антисептиків значною мірою залежить від рівня чутливості до них клінічних штамів мікроорганізмів, які циркулюють у клініках, спричиняючи інфекційні ускладнення у хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні. З огляду на це, визначали чутливість 122 клінічних штамів мікроорганізмів (S. aureus (n 65), S. epidermidis (n 15), E. coli (n 14), P. aeruginosa (n 19), C. albicans (n 9) до субстанцій ДКМ®. Мікроорганізми мали типові морфологічні, тинкторіальні, культуральні, біохімічні властивості. Визначали чутливість мікроорганізмів до ПС*, генеричних субстанцій ДКМ® (1*) і ДКМ® (2**). Для поглиблення відомостей про антимікробну активність генеричного декаметоксину® (1*) та його лікарських форм (аурідексан, горостен®, декасан®, септефрил) проводили дослідження на музейних і клінічних штамах мікроорганізмів. У складі аурідексану (АУ), горостену® (ГС), декасану® (ДС), септефрилу (СФ) як діюча речовина в різних дозах міститься препарат ДКМ® (1*) [7]. Чутливість мікроорганізмів до антисептиків вивчали методом двократних серійних розведень. Порівняльну оцінку чутливості мікроорганізмів до досліджуваних препаратів проводили за показником мінімальної бактерицидної та фунгіцидної концентрації (МБцК, МФцК) [8]. Результати підлягали статистичній обробці загальноприйнятими методами варіаційної статистики STATISTICA V 5. 5A (C) STATSOFT. Визначали середнє арифметичне (М), середню похибку середнього арифметичного (m), критерій достовірності відмінностей (р). Результати вважали достовірними при значеннях р<0,05; р<0,01.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ

У результаті проведених досліджень встановлено, що ПС* і генерична субстанція ДКМ® (1*) проявляли однакову мікробоцидну активність щодо музейних штамів S. aureus (0,24 мкг/мл), E. coli (15,62 мкг/мл), C. albicans (16 мкг/мл), E. faecalis (0,97 мкг/мл), Bас. subtilis (0,24 мкг/мл). Генерична субстанція ДКМ® (1*) була менш мікробoцидно активною щодо Р. aeruginosa (125 мкг/мл), ніж ПС* (62,5 мкг/мл). Однак дві генеричні субстанції, відповідно до інструкції із застосування лікарських форм ДКМ®, не рекомендовано для профілактики та лікування інфекційних ускладнень, спричинених P. aeruginosa, тому це не впливає на ефективність антимікробних засобів згідно з інструкцією із застосування (табл. 1). Генерична субстанція ДКМ® (2**) проявляла бактерицидну дію на S. aureus ATCC 25923 (0,48 мкг/мл). ПС* діяла у 2 рази (0,24 мкг/мл) активніше за аналогічних умов. Невідповідність субстанції ДКМ® (2**) виявили також відносно P. аeruginosa – 250мкг/мл; ДКМ® (1*) – 125мкг/мл; ПС* – 62,5мкг/мл (р<0,05). Меншу протимікробну активність мала генерична субстанція ДКМ® (2**), тому виробникам необхідно провести відповідні заходи щодо покращення якості для досягнення мікробоцидної активності препарату на рівні патентованого взірця ДКМ®. Аналіз результатів дослідження чутливості клінічних штамів мікроорганізмів до субстанцій виробників України показав високу бактерицидну дію на штами S. epidermidis (від (1,16±0,64) до (1,45±0,72) мкг/мл); S. aureus (від (1,19±0,59) до (1,52±0,67) мкг/мл); Е. coli (від (15,62±11,8) до (18,46±9,3)мкг/мл); P. aeruginosa (від (36,5±17,95) до (39,48±16,85) мкг/мл), фунгіцидну дію на C. albicans (від (13,39±9,1) до (15,63±2,8) мкг/мл). Встановлено, що генерична субстанція ДКМ® (2**) ТОВ “Фармхім” мала нижчу протимікробну активність порівняно з двома іншими субстанціями (табл. 2). Дослідження протимікробної активності генеричного декаметоксину® (1*) та його лікарських форм (аурідексан, горостен®, декасан®, септефрил) показали їх високу протимікробну ефективність. Музейні та клінічні штами стафілококів (80) були високочутливими до бактерицидної дії генеричних лікарських препаратів ДКМ® у межах 0,12–15,6 мкг/мл. Встановлено, що препарати ДКМ® (1*), АУ, ГС®, ДС®, СФ проявляли високу мікробоцидну дію на клінічні штами стафілококів. Зазначимо, що штами S. aureus були чутливими до бактерицидної дії септефрилу в дозі 7,8–15,6мкг/мл. Встановлено чутливість до лікарських препаратів декаметоксину® в Bac. subtilis (3,9–7,8 мкг/мл), С. albicans (3,9–31,25 мкг/мл), E. coli ((3,9–38,1±29,5) мкг/мл). Високу стійкість до досліджуваних лікарських препаратів проявляли штами P. aeruginosa (125–250 мкг/мл) (табл. 3).

Таблиця 1 – Мікробоцидна активність субстанцій ДКМ® щодо музейних штамів мікроорганізмів (мкг/мл)

Музейний штам мікроорганізму Субстанція ДКМ®
ПС* 1* 2** р1 р2
М±m
s. aureus atcc 25923 0,24±0 0,24±0 0,48±0 >0,05 <0,05
e. coli M-17 15,62±0 15,62±0 15,62±0 >0,05 >0,05
e. coli atcc 25922 15,62±0 15,62±0 15,62±0 >0,05 >0,05
P. aeruginosa atcc 27853 62,5±0 125±0 250±0 <0,05 <0,05
e. faecalis atcc 29212 0,97±0 0,97±0 0,97±0 >0,05 >0,05
B. subtilis atcc 6632 0,24±0 0,24±0 0,24±0 >0,05 >0,05
c. albicans ccM 855 16±0 16±0 16±0 >0,05 >0,05

Таблиця 2 – Мікробоцидна дія субстанцій ДКМ® різних виробників на клінічні штами мікроорганізмів (мкг/мл)

Клінічний штам мікроорганізму Субстанція ДКМ®
ПС* 1* 2**
М±m
s. aureus (n 65) 1,19±0,59 1,22±0,63 1,52±0,67
s. epidermidis (n 15) 1,16±0,64 1,21±0,67*** 1,45±0,72***
e. coli (n 14) 15,62±11,8 16,72±10,2*** 18,46±9,3***
P. aeruginosa (n 19) 36,5±17,95 35,48±15,4*** 39,48±16,85***
c. albicans (n 9) 13,39±9,1 14,45±8,4*** 15,63±2,8***

Примітка. *** – р<0,05 порівняно з ПС*.

Таблиця 3 – Порівняльна мікробоцидна активність ДКМ® (1*), АУ, ГС®, ДС®, СФ (мкг/мл)

Штаммікроорганізму ДКМ® (1*) АУ ГС® ДС® СФ
Мікробоцидна концентрація, мкг/мл
s. aureus atcc 25923 0,24 0,12 7,8 0,24 0,48
s. epidermidis (n 15) 0,24±0,21 0,24–3,9 3,9–7,8 1,95–7,8 0,48–7,8
s. aureus (n 65) 0,12±0,35 0,12–7,8 0,24–7,8 0,24–3,9 7,8–15,6
e. coli atcc 25922 31,25 15,6 31,25 7,8 31,25
e. coli M-17 31,25 7,8 15,6 3,9 15,6
e. coli (n 14) 26,8±17,5 31,25±22,3 31,25±26,9 38,1±29,5 31,25–62,5
e. faecalis атсс 29212 7,81 3,9 7,8 15,6 31,25
P. aeruginosa atcc 27853 125 125 250 125 250
P. aeruginosa (n 19) 138±37,6 138±39,3 138±38,2 125–250 125–250
Bac. subtilis atcc 6633 3,9 7,8 3,9 3,9 7,8
c. albicans ccM 885 3,9 7,8 3,9 7,8 7,8–31,25
c. albicans (n 9) 3,9–31,25 3,9–15,6 3,9–15,6 7,8–15,6 7,8–31,25

ВИСНОВКИ

1. Субстанції ДКМ® мікробоцидно діють на стафілококи, ентерококи, кишкову паличку та Candida albicans. Проте патентований взірець субстанції ДКМ® за мікробоцидною дією переважає субстанцію дослідного виробництва Інституту огранічної хімії НАН України. Подальше поглиблене вивчення генеричної субстанції дослідного виробництва Інституту органічної хімії НАН України доцільно проводити порівняно з патентованим оригінальним зразком субстанції ДКМ®. Менша протимікробна активність генеричної субстанції ДКМ® (2**) диктує необхідність проведення виробниками відповідних заходів для досягнення мікробоцидної активності препарату порівняно з патентованим взірцем ДКМ®.

2. Мікробoцидні властивості генеричних субстанцій декаметоксину® щодо Р. aeruginosa Таблиця 2 – Мікробоцидна дія субстанцій ДКМ® різних виробників на клінічні штами мікроорганізмів (мкг/мл) Клінічний штам мікроорганізму Субстанція ДКМ® ПС* 1* 2** М±m S. aureus (n 65) 1,19±0,59 1,22±0,63 1,52±0,67 S. epidermidis (n 15) 1,16±0,64 1,21±0,67*** 1,45±0,72*** E. coli (n 14) 15,62±11,8 16,72±10,2*** 18,46±9,3*** P. aeruginosa (n 19) 36,5±17,95 35,48±15,4*** 39,48±16,85*** C. albicans (n 9) 13,39±9,1 14,45±8,4*** 15,63±2,8*** Примітка. *** – р<0,05 порівняно з ПС*. Таблиця 3 – Порівняльна мікробоцидна активність ДКМ® (1*), АУ, ГС®, ДС®, СФ (мкг/мл) Штам мікроорганізму ДКМ® (1*) АУ ГС® ДС® СФ Мікробоцидна концентрація, мкг/мл S. aureus ATCC 25923 0,24 0,12 7,8 0,24 0,48 S. epidermidis (n 15) 0,24±0,21 0,24–3,9 3,9–7,8 1,95–7,8 0,48–7,8 S. aureus (n 65) 0,12±0,35 0,12–7,8 0,24–7,8 0,24–3,9 7,8–15,6 E. coli ATCC 25922 31,25 15,6 31,25 7,8 31,25 E. coli M-17 31,25 7,8 15,6 3,9 15,6 E. coli (n 14) 26,8±17,5 31,25±22,3 31,25±26,9 38,1±29,5 31,25–62,5 E. faecalis АТСС 29212 7,81 3,9 7,8 15,6 31,25 P. aeruginosa ATCC 27853 125 125 250 125 250 P. aeruginosa (n 19) 138±37,6 138±39,3 138±38,2 125–250 125–250 Bac. subtilis ATCC 6633 3,9 7,8 3,9 3,9 7,8 C. albicans CCM 885 3,9 7,8 3,9 7,8 7,8–31,25 C. albicans (n 9) 3,9–31,25 3,9–15,6 3,9–15,6 7,8–15,6 7,8–31,25 (МБцК 125–250 мкг/мл) суттєво поступаються антипсевдомонадній активності патентованого зразка декаметоксину® (МБцК 62,5 мкг/мл), що вказує на недоцільність застосування лікарських форм генеричного ДКМ® для профілактики та лікування інфекційних захворювань, спричинених P. aeruginosa, що також відповідає інструкції із застосування препарату.

3. Лікарські антисептичні препарати “Аурідексан”, “Горостен®”, “Декасан®”, “Септефрил”, що містять генеричну субстанцію ДКМ® (1*), проявляють високу мікробоцидну дію на антибіотикорезистентні клінічні штами стафілококів (р<0,001–0,05), що свідчить про високу ефективність та доцільність застосування генеричних лікарських препаратів ДКМ® для профілактики, лікування інфекцій, спричинених штамами стафілококів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Палій Г. К. Характеристика сучасного арсеналу дезінфекційних засобів та проблеми дезінфектології / Г. К. Палій, В. П. Ковальчук, Н. С. Фоміна // Scientic Journal Вiomedical and Biosocial Anthropology. – 2014. – № 22. – C. 82–85.

2. Игнатьева В. И. Эффективность антисептика декасан в комплексном лечении больных с обострением хронического полипозно-гнойного гайморо-этмоидита / В. И. Игнатьева, Г. Л. Гуменюк, Г. Б. Капитан // Укр. химиотерап. журн. – 2010. – №1–2 (23). – С. 54.

3. Клинические испытания лекарств / [Мальцев В. И., Ефимцева Т. К., Белоусов Ю. Б., Коваленко В. Н.]. – К. : Морион, 2002. – 352 с.

4. Paliy G. K. Antimicrobial activity and horosten® stability study / G. K. Paliy, Y. V. Kordon // Microbiology on service for human : 3rd Ukrainian-Polish Weigl conf., Sept. 14–17, 2009. – Odessa, 2009. – P. 218.

5. Вивчення властивостей, еквівалентності антимікробного препарату декаметоксину / Г. К. Палій, Д. В. Палій, О. О. Гончар [та ін.] // XIII з’їзд Т-ва мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, 1–6 жовт. 2013 р. – Ялта, 2013. – С. 310.

6. Дослідження антимікробних властивостей генеричного антисептичного засобу декаметоксину / Г. К. Палій, О. О. Гончар, Д. В. Палій [та ін.] // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу : зб. наук. праць щорічної 12‑ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю, приуроченої до Дня науки, 75‑річчя інституту, 105‑річчя Г. С. Мосінга, 22 трав. 2015 р. – Львів, 2015. – Вип. 12, 21. – С. 115–117.

7. Машковский М. Д. Лекарственные средства: пособ. для врачей / М. Д. Машковский. – 15-е изд., перераб., исправл. и допол. – М. : Новая волна, 2007. – С. 953.

8. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів : метод. вказівки МВ 9.9.5–143 / [Л. С. Некрасова, В. М. Свита, Т. Г. Глушкевич та ін.]. – К., 2007. – 74 с.